Byggstart för E 4 i år

2007-04-20 14:13:23

Det ser ut att bli ”mjukstart” för E 4-bygget i år, men först i december.
Den nya Europavägen söder om Hudiksvall finns inte med i vårbudgetpropositionen.

Vägverkets arbete med nya E 4:an fortsätter dock utan dröjsmål. Pengar för vägprojektet finns i verkets budget för 2008.

Vägverket håller som bäst på att upphandla vägentreprenaden. Det blir en stor totalentreprenad på över 700 miljoner kronor.

Anbudstiden är förlängd en andra gång, nu från 22 maj till juni.

När blir det då byggstart?

– Bygget startar i höst, lovade Sven Bergström, centerpartistisk ledamot av trafikutskottet, i en intervju i Hälsinge Kuriren 28/2 2007.

Han tror fortfarande på byggstart i år. Till tidningen Helsingen (19/4 2007) säger han att Vägverket gett honom besked om att ”de inleder arbetena i år”.

– Byggstarten blir sen, det kan bli så sent som i mitten av december, men sedan fortsätter arbetet omgående, säger han till Helsingen.

Även Hudiksvalls Tidning och Kuriren har varit i kontakt med Vägverket. Enligt HT och Kuriren (18/4 2007) räknar Vägverket med att börja flytta ledningar och avverka skog längs vägsträckningen före årets slut. Tidningarna talar om ”mjukstart i år”.

Vägverket räknar med att bara avverkningen tar tre månader.

I någon form bör alltså vägbygget komma igång innan 2007 är till ända.

Frågan om det blir trefältsväg (2+1) eller fyrfältsväg – en motorväg av ungefär samma snitt som mellan Enånger och Söderhamn – är lika osäker nu som tidigare.

– Jag kommer att göra vad jag kan för att få en fyrfältsväg. Att bygga nytt och bygga med en så begränsad standard som 2+1, är hål i huvudet, säger Sven Bergström till HT och Kuriren (17/4 2007).
Tillbaka