Sommarvatten nästa vecka

2007-04-16 15:04:58

Sommarvattnet i Långvind börjar släppas på redan den 23 april.
– Vi börjar släppa på vattnet nästa måndag, säger Eric Markgren, vattenansvarig i Långvinds samfällighetsförening, till Långvind.se.

Vattenpåsläppet kommer tidigare än han räknade med för några veckor sedan. Man får dock räkna att det kan ta någon eller några dagar innan alla har fått vatten. Det måste alltid finnas beredskap för att hantera vattenläckor.

År 2006 släppte föreningen på sommarvattnet den 4–5 maj, året före den 2–3 maj. I år kommer alltså vattnet hela två veckor tidigare än förut.

Information om påsläpp av sommarvatten finns under vänsterfliken ”Infrastruktur”, klicka vidare på ”Vatten”.

För den som har både eget brunnsvatten och sommarvatten, är det nödvändigt att hålla dessa två vattensystem helt åtskilda. Det är alltså förbjudet att koppla in sommarvatten i samma ledningssystem som man har eget brunnsvatten i.

Tillbaka