Jakt på gråsälar startar

2007-04-16 14:40:44

I dag börjar årets skyddsjakt på gråsälar, som nu kan ske från båt.
Naturvårdsverket ger i år tillstånd till en effektivare jakt på gråsälar än tidigare. Sälen är ett växande problem för fisket längs Östersjöns kust.

Därför utvidgar Naturvårdsverket i år jaktområdet till hela Östersjökusten, inklusive älvmynningar, norr om Ölandsbron. Det blir också tillåtet att jaga från båt.

Gråsälar är en förbannelse för framför allt yrkesfiskare. Men också fritidsfiskarna i Långvinds vatten vet att sälarna är duktiga på att ta fisk och förstöra nät.

Sälarna förstör nät och andra fiskeredskap för 55 miljoner kronor per år och tär på fiskebeståndet. Sälarna orsakar nu så stora skador på lax och öring att det har lett till brist på avelsfisk för fiskodlarna, skriver Hudiksvalls Tidning (13/4 och 14/4 2007).

Östersjöns gråsälstam växer med cirka sju procent per år. Den uppgår i dag till cirka 24 000 djur, varav drygt 10 000 i svenska vatten.

Årets jaktkvot är 200 djur, varav 40 i Gävleborg. Jakten får pågå året ut. Men högst hälften av sälarna får fällas före den 1 juni.

Säljakt från båt är begränsad till yrkesfiskare, som jagar inom 100 meter från fasta fiskeredskap.

Säljakt är förbjuden i naturreservat, nationalparker, sälskyddsområden och där sälforksare räknar säl.

Tillbaka