Fortum röjer träd i Långvind

2007-04-13 18:11:08

Vid månadsskiftet börjar Fortum att röja i kraftledningsgatorna i Långvind.
Fortum underhållsröjer längs kraftledningarna med jämna mellanrum. Nu är det dags igen.

Runt månadsskiftet april–maj börjar elbolaget att röja högspänningsledningen på 10 kV från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde.

Sedan följer röjning längs de isolerade lågspänningsledningarna på 380 volt, som matar el i området och fram till fastigheterna.

– Det blir vanlig underhållsröjning med mycket kvistning och lite fällning av träd, säger Fortums entreprenör Kjell Boman till Långvind.se.

I den skriftliga information, som i dag kom till elabonnenterna, säger Fortum att den kan bli aktuellt att ta träd utanför ledningsgatan.

”Utanför skogsgatan kan vi vara tvungna att fälla träd som kan bli farliga för ledningen. Det rör sig då huvudsakligen om veka lövträd”, skriver Fortum.

Kjell Boman räknar dock inte med att det blir så mycket trädfällning. Den som har frågor om röjningen kan vända sig till honom på telefon 070-213 30 12 eller till Fortum Distribution på telefon 054-55 83 42.

Träd som Fortum tar ner förblir markägarens egendom.

Underhållsröjningen kan komma att pågå i två till fyra månader. Den här typen av röjning sker vart sjätte till vart sjunde år.

Det finns inga planer att gräva ner elkabeln till Långvind, trots alla strömavbrott, senast på skärtorsdagen och dessförinnan hösten 2006. Framöver kan det dock bli aktuellt att ersätta de strömförande högspäningsledningarna (tre ledningar) med isolerade kraftkablar i stolpar.
Tillbaka