Bro i herrgårdsdammen

2007-04-10 23:16:41

Långvinds herrgård har fått en ny träbro av gammal modell.
Dammen vid herrgården har länge saknat sin gamla bro. Nu har den återfått en bro i gammal stil, som går till ön med det renoverade lusthuset.

Sedan november förra året har bygget av den nya bron och dess fundament pågått i Långvindsbruk. Förebilden har varit bron som fanns där på 1890-talet.

Den 2 april i år kom den nygamla bron på plats, 22,5 meter lång, helt i trä och nybyggd.

Herrgårdsdammen har också fått stadigare isolering mot herrgården och nya dammluckor nedströms. Dessa förändringar gör det möjligt att åter effektivt reglera vattennivån i dammen, ge herrgården en vacker vattenspegel och förhindra att hussvamp angriper herrgårdens källare, vilket varit ett problem under senare tid.

Fukten i källaren började komma som en följd av översvämningen i Långvindsbruk 1985. Då bröt vattenmassorna igenom dammen och ställde stora delar av Långvindsbruk under vatten.

Arbetet med att renovera dammen och bygga bron drivs i ett särskilt EU-mål-2-projekt. I detta samarbetar Långvinds bruksmiljöförening, inklusive Långvinds kapellförening, och Långvinds herrgårds kulturförening.
Tillbaka