Skärgårdsport i Söderhamn?

2007-04-07 17:04:22

Söderhamns kommun vill bygga ett Skärgårdens hus vid gästhamnen.
Söderhamn fortsätter sin satsning på att öppna skärgården för fler. Nu söker kommunen pengar från EU:s strukturfond för att projektera ett Skärgårdens hus i Söderhamns hamn. Det ska vara ett besöks- och upplevelsecentrum öppet året om.

Skärgårdens hus ska bland annat innehålla akvarier med inhemska fiskar, temautställningar, film- och bildvisningar, informations- och bokningscentral för uthyrningsstugor, turbåtar och taxibåtar – allt inriktat på den omgivande skärgården.

Kommunen vill också locka en entreprenör till huset, som kan driva en förstklassig fiskrestaurang, driva båt- och kajakuthyrning och annat som kan locka besökare till skärgården både sommar- och vintertid.

Skärgårdens hus ingår i projektet ”En levande skärgård”, som nu är inne på sitt fjärde år. Projektet har resulterat i flera uthyrningsstugor, bryggor, grillplatser, toaletter och handikappramper i skärgården. Till detta kommer muddringen av Svartsundsrännan för småbåtstrafik.

– Vi behöver ett centrum, en port till skärgården och det ska vara Skärgårdens hus, säger Hans Wiik, projektledare för ”En levande skärgård”, till Söderhamns-Kuriren (7/4 2007).

Den mest självklara platsen för Skärgårdens hus är, enligt Wiik, vid gästhamnen på södra sidan av ån i Söderhamns centrum.

Om Skärgårdens hus blir verklighet är det goda nyheter för boende och besökande i Långvind. Förutom närmare sjöväg till Söderhamn via Svartsundsrännan, övernattningsstugor på närbelägna Klacksörarna, Enskär och Rönnskär, kan nu ett Skärgårdens hus komma att bli verklighet.

Hans Wiik hoppas på en snabb och positiv hantering från kommunens och EU:s sida.

– Går det vägen kan huset stå färdigt i juni nästa år, säger han till Kuriren.
Tillbaka