Bredband till fler?

2007-04-05 16:51:37

Kommunen håller på att utreda vad bredband till alla skulle kosta.
I dag saknar nära fem procent av invånarna i Hudiksvalls kommun, cirka 1 800 personer, bredbandsmöjlighet. De kan inte få en fast uppkoppling mot internet via telefon-, kabel-tv- eller optofiberledning.

Två områden utan bredband är Långvind och Långvindsbruk. Den 8 februari 2007 gav Hudiksvalls kommunstyrelse sitt helägda stadsnätsbolag, Fiberstaden AB, i uppdrag att ”utreda möjligheterna till fortsatt utbyggnad för att uppnå 100 % bredbandstäckning i kommunen”.

Fiberstadens verkställande direktör Magnus Larsson fanns med på sammanträdet. Han rapporterade att 27 telestationer i glesbygd inte är utbyggda för bredband och att dessa i genomsnitt har 67 invånare per station.

Den 7 juni i år vill kommunstyrelsen ha ett svar. Det ska ”omfatta kostnadsram, tidsram och teknik”.

Totalt saknar hela 29 telestationer anslutning till Hudiksvalls kommunala bredbandsnät. Ingen av dem har heller bredband via Telia. Alla utom två ligger i glesbygd, varav en i Långvind (telestation Saltpannan) och en i Långvindsbruk (telestation Långvind).

Förslaget som Fiberstaden AB ska presentera behöver inte innehålla optofiber till alla telestationer. Det kan bli aktuellt med både radiolänksanslutning av telestationer, avtal med Telia om adsl-utbyggnad i enskilda stationer och andra lösningar som säkrar bredband åt alla.

Än så länge vet vi inte vad Fiberstaden kommer att föreslå för Långvind och Långvindsbruk, än mindre vad kommunen kommer att besluta.

Telestation Saltpannan i Långvind borde dock stå främst i kön av telestationer, som Fiberstaden ska ansluta. Saltpannan är nämligen den enda telestation av dem kommunstyrelsen 2004 beslutade skulle få bredband, som ännu inte fått det.

Saltpannan har dessutom fler telefonabonnenter än någon annan telestation utan bredband i Hudiksvalls kommun. Ytterligare tre telestationer i Hudiksvall med mer än 100 telefonabonnenter saknar bredband, Mössön, Fjäle och Håcksta Lakbäck.

I grannkommunen Söderhamn har 99 procent tillgång till bredband. Den sista procenten får bredband via kommunen 2007 och 2008. I år får fyra av fem återstående telestationer bredbandsanslutning; den sista får vänta till nästa år.

Bollnäs kommun har anslagit åtta miljoner kronor för att bygga ut sitt stadsnät, så det uppnår 100 procents hushållstäckning.
Tillbaka