Nya båtplatser i Saltpannan?

2007-04-02 11:59:25

Långvinds småbåtshamn i Saltpannan kan få 16 nya båtplatser i sommar.
Långvinds samfällighetsförening beslutade på sitt senaste styrelsemöte att undersöka om föreningen ska utöka antalet båtplatser i Saltpannan med 16 stycken. Föreningen har projekterat en möjlig förlängning av den södra bryggan.

KV Marin, Hudiksvall, har tagit fram en utbyggnadsplan, där man förlänger den södra bryggan med en vinkelställd brygga på drygt 16 meter. På så sätt kan man få åtta platser på vardera sida av den nya bryggan. Totalkostnaden blir, med sexmetersbommar för varje båtplats, 166 000 kronor.

Styrelsen ställer sig positiv till en utbyggnad, förutsatt att intresse finns och att vattenägaren Långvinds bruk säger ja.

En teckningsanmälan kommer att att gå ut till alla samfällighetsföreningens medlemmar tillsammans med Långvindsbladet i slutet av april. Om fler än 16 personer vill ha båtplats, gäller principen ”först till kvarn får först mala”.

Båtplatserna kommer att kosta cirka 12 000 kronor styck.

Om alla båtplatser blir tecknade, stämman i juli säger ja och Långvinds bruk är positiv till bryggutbyggnaden, bör den nya bryggan kunna vara färdig redan i slutet av denna sommar.
Tillbaka