Framgångsrik skogsgallring

2005-04-16 18:51:28

Årets avverkning i fritidsområdets skogar har gett föreningen förstärkt kassa och området mer luft.
Först kom röjarna, sedan skördarna och därefter skotarna. Mellan den 14 och 30 mars var skogsmaskinerna igång. Nu är det mesta av den avverkade skogen bortforslad.

Årets avverkning och gallring blev i alla avseenden framgångsrik.

Resultatet blev bättre än väntat, drygt 900 skogskubikmeter massaved och virke, cirka 60 000 kronor i nettointäkt till föreningen och luftigt parkgallrad mark i flera nya områden. Liksom förra året använde Holmen varsamma avverkningsmetoder.

– Vi har i stort sett tagit det vi ska. Det återstår en del vid Punsarna, berättar Owe Tillbring, skogsansvarig i Långvinds samfällighetsförening.

Under två år har föreningen avverkat och gallrat skogen i området. Totalt har träd på 1 400 skogskubikmeter fallit för skördarna.

– Precis som efter föregående års gallring har vi även i år bara fått positiva omdömen, säger Björn Bergström, föreningens ordförande.

Skogsvården i Långvind var tidigare eftersatt. Nu återstår bara mindre insatser 2006 och sedan löpande underhåll.
Tillbaka