Ny väg Långvind–Bruket

2007-03-22 10:07:53

Nu finns en vandringsväg mellan Långvind och Långvindsbruk.
Långvinds skogs AB har brutit en ny liten väg på södra sidan av Snäckenvägen. Det gör att det nu finns en sammanhängande vandringsled mellan Långvind och Bruket.

– Det mesta är klart. Det som återstår är att märka upp leden och justera den på sina ställen, säger Mats Persson, förvaltare på Långvinds skogs AB, till Långvind.se.

Det går att cykla med mountainbike på den nya vandringsstigen, säger Mats Persson. I framtiden kan det bli aktuellt att rusta upp den till ”cykelvägsstandard”. I dag får man dock bära sin cykel eller barnvagn längs vissa sträckor.

Sedan gammalt går det att vandra och cykla huvuddelen av vägen mellan Långvinds fritidsområde och Långvindsbruk, utan att använda Snäckenvägen. Från Långvind finns gamla vägen från Saltpannan till trevägskorsningen mot Sivik och Snäckenvägen. Från Snäckenvägen drygt en kilometer bort går en skogsväg, Hedbergsvägen, till Långvindsbruk.

Däremellan måste man ut på Snäckenvägen, där biltrafiken är hård under sommaren. Den nya vandringsvägen ersätter denna ”felande länk”.

För att nå den nya vägen tar man – om man kommer från Saltpannan – vänster i Sivikskorsningen, fortsätter vägen över bäcken, tar sedan höger efter cirka 100 meter, följer skogsvägen fram till jakttornet (märkt Långvinds bruk 237), tar höger efter cirka 20 meter och går över öppen mark till en nybruten väg och ny bro över bäcken, fortsätter på vägen längs åkerkanten i Långstrand och korsar sedan Snäckenvägen, för att via Hedbergsvägen nå Långvindsbruk.

Redan nu kan man vandra mellan de två Långvindsorterna längs de olika vägsträckorna.

På vintern blir vandringsleden skidspår. Eftersom underlaget blir bättre än i dag, bör spåret kunna hålla öppet längre kommande vintrar.

– Vi har byggd leden som skid- och vandringsled, bekräftar Mats Persson.
Tillbaka