Förråd till Sommarbutiken

2007-03-17 17:07:18

Långvinds sommarbutik växer. I juni får den ett rejält kallförråd.
Nu har Långvinds samfällighetsförening börjat göra verklighet av gamla planer på ett förråd. Redan 2005 sade årsstämman ja till ett drygt 40 kvadratmeter stort förråd.

– Förrådet ska stå färdigt i god tid till när sommarbutiken öppnar i juni, säger föreningens ordförande Björn Bergström till Långvind.se.

Hösten 2006 lade föreningen bokstavligt talat grunden till förrådet genom att gjuta en betongplatta.

I april 2007 börjar arbetet med att bygga förrådet. Det får en fasad av stående plank, som bättre står emot väder och vind än liggande plank. Samtidigt passar föreningen på att byta butikens fasad – som delvis är hårt angripen av tidens tand – till stående plank.

Förrådet bli en ren förlängning av butiken med en port mot bangolfbanan.

Förrådet kan också bli en viktig länk i utbyggnaden av bredband i Långvind. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening beslutade nämligen på sitt möte den 17 mars 2007 att reservera cirka 1,5 kvadratmeter i förrådet som teknikutrymme för kommande bredband.

Långvind har länge saknat ett förråd för maskiner, verktyg och annan utrustning. Det har varit ett växande problem. Styrelseledamöter och tillsynsmannen har fått förvara utrustningen i sina hus och på tomterna.

Nu blir det ordning på torpet, därtill till lågt pris. Föreningen håller nere kostnaderna för bygget med hjälp av eget arbete och elanslutning till befintligt elnät i butiken.
Tillbaka