Sockenbilder på nätet

2007-03-10 23:57:10

Sockenbildsprojektet, som Långvind ingår i, har nu ett samlat digitalt arkiv.
Hudiksvalls bygdehistoria finns från och med den 9 mars 2007 samlad på internet. Då öppnade Sockenbildsprojektet ett publikt arkiv,
Sockenbilder.

På premiärdagen arkivet drygt 6 800 bilder. Cirka 500 bilder är från Långvind, som har en av tolv avdelningar i det webbaserade arkivet.

Skanning och inmatning av bilder sker genom lokalt arbete. Tolv hembygdsföreningar deltar i projektet. En av fem bildverkstäder, med teknisk utrustning för inskanning, finns i Lindefallet.

Det var på Lindegården, Lindefallet, som projekt Sockenbilder på fredagen hade sin officiella sjösättning av bilddatabasen.

Sveriges Television uppmärksammade Sockenbilder i ett inslag den 9 mars. HT hade Sockenbilder som en av sina nyheter den 10 mars under rubriken ”Bildskatt på nätet”.

– Vi tror att de här bildbankerna kommer att bli det nya folknöjet, säger Jan-Åke Malmqvist, projektledare för Sockenbilder, till Hudiksvalls Tidning.
Tillbaka