Fortsatt Telianej till 3 G

2007-02-26 17:40:09

Telia och Tele 2 fortsätter att säga nej till 3 G-mobiltelefoni i Långvind.
Telenor och 3 byggde ut sitt 3 G-nät till Långvind våren 2006 och förbättrade därefter mottagningen i nätet i januari 2007.

Men Telia och Tele 2 – som har gemensamt 3 G-nät i hela Sverige – vägrar att sätta Långvind på sin 3 G-karta. Långvinds samfällighetsförening har på nytt stött på Telia för att få Telias 3 G-nät till Långvind.

– Vi har tyvärr ingen planerad utbyggnad i Långvind, säger Helena Bergström, tekniker på Telia, till Långvind.se.

Hon beklagar att den förnyade framstöten från Långvind inte fått företaget att tänka om. För ett halvår sedan stämde Långvind.se av Telias utbyggnadsplaner och fick även då negativt besked.

Tidigare hade Telia och Tele 2 med Långvind i sin planerade 3 G-utbyggnad, berättar Helena Bergström. Av okänd anledning plockade de dock bort Långvind från utbyggnaden.

Hon håller med om att detta är märkligt med tanke på att Telia sedan slutet av 1980-talet har en basstation för mobiltelefoni (gsm) placerad i en mast norr om Byhedsjön och att Långvind är ett expansivt område. Ytterligare en märklighet i sammanhanget är att 3 och Telenor har hyrt in sig med en gemensam basstation för 3 G i Telias mast i Långvind!

I framtiden kan det bli aktuellt för Telia och Tele 2 att utvidga sitt 3 G-nät till Långvind, men det kan ligga flera år framåt i tiden.

Helena Bergström uppmanar boende och besökande i Långvind att anmäla till Telia att de saknar 3 G-täckning i Långvind. Det kan påverka företaget att tänka om.
Tillbaka