Ny förskola öppnar

2007-02-18 23:59:32

Långvinds närmaste förskola i Enånger får nya lokaler.
Barnen blir allt fler i Enångers socken. Nu svarar kommunen med att bygga ut barnomsorgen i Enångers centrum.

En ny förskola byggs som bäst vid Enångers skola. Den får två avdelningar, som ska stå klara i sommar. Den ersätter då två villaavdelningar.

Samtidigt med denna utbyggnad, bygger kommunen om skolan och skolgården, för att ge skolan mer ändamålsenliga lokaler, med bland annat fler klassrum, nytt bibliotek, gemensam kafeteria och bättre utemiljö.

– Det blir stora förändringar på skolan. Det kommer att bli till det bättre och vi har haft eleverna med i planeringen hela tiden, säger Veronica Westerlund, utvecklingsledare på skolan, till Hudiksvalls Tidning (17/2 2007).
Tillbaka