Bra fiske i Långvind

2007-02-17 19:11:02

Trots töväder blev lördagen den 17 februari en bra fiskedag på Byhedsjön.
Flera personer fiskade full ranson, det vill säga två fiskar per årskort, rapporterar Lennart Sundberg.

Isen är cirka 15 centimeter tjock, men det är vatten under snön på isen.

Reglerna för fisket i Byhedsjön har förändrats sedan förra säsongen. De nya reglerna finns från och med i dag under vänsterfliken ”Långvind” och Fiske.

Följande gäller numera för fiske i Byhedsjön, berättar fiskeansvarig Hans Andersson för Långvind.se:
• Fiske tillåtet endast lördagar.
• Dagkortsinnehavare får fånga tre fiskar per dag.
• Årskortsinnehavare får fånga två fiskar per dag.
• Fiske med ”powerbait” är förbjudet.
Tillbaka