Skogsgallringen fortsätter

2004-09-08 00:38:36

Det blir skogsgallring även vintern 2005, beslutade styrelsen i augusti.
Skogsgallringen som skedde i stora delar av fritidsområdet 2004 blev uppskattad. Kommande vinter, men nu redan i februari, fortsätter gallringen. Liksom 2004 blir det Holmen skog som sköter avverkningen. Mer information om detta kommer på webbplatsen.

Den som vill ha hjälp med gallring på egen tomt kan få det. Det är gratis om föreningen får sälja träden för att täcka merkostnaden. Kontakta skogsansvarig, Owe Tollbring, eller ordförande, Björn Bergström, för mer information.
Tillbaka