Internet åt alla i Söderhamn

2007-02-13 15:28:13

Alla söderhamnare får bredband 2008. I Hudik väntar 800 hushåll på bredband.
Söderhamns kommun fortsätter sin ambitiösa utbyggnad av det kommunala bredbandsnätet. Kommunstyrelsen har beslutat att bredbandsansluta resterande telestationer. Därmed får 100 procent av invånarna tillgång till bredband.

Telestationerna Grubbe, Silläng, Hå och Granön/Trollharet får bredband 2007. Sunnäs får vänta till 2008.

I Hudiksvalls kommun är fortfarande 29 telestationer utan bredband via telenätet eller direkt via fibernätet. Därmed är omkring 800 invånare och en stor grupp fritidsboende utan möjlighet till bredbandsanslutning.

Överlägset största telestation i Hudiksvall utan bredband är Saltpannan i Långvinds fritidsområde med 174 abonnenter. Långvinds samfällighetsförening har uppvaktat det kommunala bredbandsbolaget Fiberstaden om att det ska bygga ut bredbandsnätet till Långvind. Bolaget ser över frågan men kan i dag inte lova något.

Hudiksvalls kommun beslutade hösten 2004 att ansluta Saltpannan till det kommunala bredbandsnätet. Det har ännu inte skett. Alla andra orter och bygder som då blev lovade bredband, plus ytterligare två telestationer, har fått anslutning. Fjorton av dessa telestationer har färre teleabonnenter än Saltpannan!

Totalt har 35 telestationer bredbandsanslutning i Hudiksvalls kommun. Till detta kommer tre orter/platser med direktanslutning till Fiberstadens optofibernät.

Telia har totalt 64 telestationer med abonnentlinjer i Hudiksvalls kommun. Det gör att hela 29 telestationer saknar bredband via Fiberstaden eller Telia. Därmed är sannolikt fler telestationer utan bredbandsanslutning i Hudiksvall än i någon annan kommun i Gävleborgs län.
Tillbaka