Ny styrelse vald

2004-09-04 08:23:02

Långvinds samfällighetsförening fick ny styrelse på årets stämma, som också ändrade stadgarna.
Kolhuset i Långvindsbruk stod åter värd för årsstämman med Långvinds samfällighetsförening den 18 juli 2004. Stämman samlade 83 personer, vilka representerade 71 fastigheter.

Stämman valde ny styrelse, som efter konstituering fick följande sammansättning:
Ordförande: Björn Bergström
Vice ordförande: Jörgen Bengtson
Sekreterare: Dagmar Thullberg
Kassör: Peter Anderzén
Ledamöter: Eric Markgren, Bernt Söderman och Lennart Sundberg
Ersättare: Lena Eriksson, Ulf Hillström, Margaretha Holmgren, Owe Tollbring och Svante Backman

Revisorer är Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel, med revisorssuppleanter Håkan Granath och Ann-Christin Gidlöf.

Den nya valberedningen består av Kurt Jansson (sammankallande), Birgitta Sjöberg och Leif Hellström,

Stämman beslutade att fastställa utdebiteringen på oförändrad nivå i förhållande till 2003 samt att göra fondavsättningar.

Stämman behandlade också stadgeändringsförslag från Karl Englund, som hade tre motioner i ärendet, och styrelsen. Resultatet av dessa ändringar och en konsolidering av dessa och tidigare stadgeändringar kommer att presenteras på denna webbplats under ”Stadgar”, som finns under vänsterfliken ”Föreningen”.
Tillbaka