Långvinds befolkning ökar

2004-09-06 15:52:47

Långvind har 33 åretruntboende invånare, visar kommunens genomgång. Dessa är fördelade på 20 hushåll.
För första gången har Hudiksvalls kommun i år kunnat göra en exakt beräkning av antalet boende i Långvind. Runt halvårsskiftet 2004 hade Långvinds fritidsområde, inklusive Korsholmen, 33 mantalsskrivna invånare. Enligt Posten fördelar sig Långvinds 33 invånare på 20 hushåll.

Långvinds befolkning ökar stadigt. Samma gäller för andra fritidshusdominerade kustsamhällen i Hudiksvalls kommun. Det finns ett växande antal så kallade småorter, som har minst 50 bofasta invånare i en sammanhållen bebyggelse med högst 150 meter mellan husen, inklusive fritidshus. Dessa är i fallande storleksordning: Saltvik, Västra Malnbaden, Vintergatan, Östra Malnbaden samt Mellanbyns fritidsområde, som i år passerade 50-invånarestrecket.

Ytterligare några områden, som dock inte alltid uppfyller småortskriteriet för avståndet mellan husen, rör sig upp mot 50-invånarestrecket. Håcksta-Färdsjö har 48 bofasta invånare, Lakbäck–Storsand–Drässviken 45 samt Finnicka 37 i den mer tätbefolkade delen och 90 invånare i ett större område.
Tillbaka