Steg mot marina reservat

2006-12-06 22:41:45

Gävleborg har tagit ännu ett steg mot ett marint reservat i Långvind.
Den 4 december presenterade länsstyrelsen sin inventering av havsmiljöerna längs Hälsinglands och Gästriklands kuster. Länsstyrelsens experter har studerat grunda havsvikar, hård- och mjukbottnar, fiskar och andra marina djur samt marina växter.

Längs Hälsingekusten har länsstyrelsen bland annat studerat Långvind. Här är fiskeproduktionen i grunda vikar och tångväxt i djupare lägen av särskilt intresse.

– Där finns blåstång/smaltång ända ner på elva meter vilket är djupast i länet, säger Maria Lundmark, handläggare på länsstyrelsen, till Hudiksvalls Tidning och Hälsinge Kuriren 5/12 2006.

Förekomsten av blåstång på så stora djup visar att vattnet är ovanligt klart och friskt

Vilka områden som slutgiltigt blir reservat bestäms senare.

– Detaljstudier av utvalda områden ska göras till sommaren, berättar Maria Lundmark.

Målet i Gävleborg är att länet till år 2010 ska ha identifierat minst tjugo värdefulla marina områden, varav tio ska vara grunda havsvikar. Sannolikt blir det ett eller flera marina naturreservat i Gävleborg, med områden både till lands och havs.

Eftersom Långvind är kartlagt som ett intressant område, är det mycket möjligt att Långvind också blir ett av de marina reservaten i länet.
Tillbaka