Svartsundsmuddring igång

2006-12-04 11:50:56

Nu har muddringen av Svartsundsrännans norra infart startat.
Muddringen ska vara klart i mitten av december 2006.

Efter höstens plantering och sådd längs Svartsundsrännan och den tidiga vinterns muddring av norra infarten, återstår muddringen av södra infarten. Enligt planerna skulle den ske i maj–juni 2007. Men EU mål 2 har inte beviljat pengar till projektet, som gör att det är oklart när muddringen kan bli färdig.

Svartsundsrännans södra del står på en reservlista för EU-medel. Om andra EU-projekt inte använder sina pengar fullt ut, finns hopp om att Svartsundsrännans södra infart får EU-pengar. Omfördelning av outnyttjade medel sker i mars 2007.

Svartsundsrännan förkortar sjövägen mellan Långvind och Söderhamn avsevärt. Den öppnade för trafik i juni 2006.
Tillbaka