Långvindskrav på bredband

2006-11-29 23:52:19

Långvinds samfällighetsförening kräver bredband till Långvind.
Hudiksvalls kommun beslutade hösten 2004 att ansluta telestation Saltpannan i Långvinds fritidsområde till det kommunala bredbandsnätet. Det har ännu inte skett. Alla andra orter och bygder som då blev lovade bredband har fått anslutning.

Nu kräver Långvinds samfällighetsförening ”en konkret och bindande tidsplan för i första hand fiberanslutning och i andra hand kraftfull radioanslutning – minst 50 Mbps dubbelriktad nettokapacitet – av telestation Saltpannan”.

Föreningens presidium, Björn Bergström och Jörgen Bengtson, uppvaktade Magnus Larsson, chef för kommunens bredbandsbolag Fiberstaden AB, den 24 november 2006 med en detaljerad skrivelse. Den finns under vänsterfliken ”Föreningen”, se ”Pressmeddelanden”.

Samfällighetsföreningen understryker i uppvaktningen att den ”är beredd att bistå i arbetet, till exempel genom att upplåta stadsnätsnodutrymme i det förråd som föreningen håller på att uppföra” och ”med abonnemangsteckning av företags- och privatkunder i området”.

Larsson kunde inte ge svar på skrivelsen nu men lovar att snart återkomma med besked.

I skrivelsen pekar föreningen på den orimliga i att Långvind ännu inte har fått bredband. Telestation Saltpannan har 174 abonnenter och är därmed den överlägset största telestationen i kommunen, som saknar bredbandsanslutning.

”Saltpannan är sannolikt den enda telestation av sådan storlek, som saknar bredbandsanslutning i Gävleborgs län”, summerar föreningen i sin skrivelse.

Föreningen har gått igenom bredbandsutbyggnaden i kommunen. Den har funnit att hela 14 telestationer, som är anslutna till Hudiksvalls stadsnät, är mindre än Saltpannan.

I skrivelsen pekar föreningen på åtta skäl för bredbandsanslutning av Långvinds fritidsområde:
- kommunstyrelsen har gett Hudiksvalls stadsnät i uppdrag att ansluta orten/området
- området har mobiliserat långt fler abonnenter än det antal Stadsnätet krävde för anslutning
- området rymmer flera företag som är beroende av bredband för sin verksamhet
- kundunderlaget, mätt i teleabonnenter, är större än under 14 redan anslutna telestationer
- antalet permanentboende växer i Långvind; totalt finns cirka 320 bebyggda tomter i området
- antalet fritidsboende i området är det högsta i Gävleborgs län och växer stadigt
- telestationen är inte aktuell för Telias bredbandsutbyggnad, eftersom den är radioansluten
- rättviseskäl talar för anslutning, före andra anslutningar i och utanför huvudorten Hudiksvall.

Föreningen förordar bredband via optofiber, ”eftersom en fiberanslutning ger en långsiktig och framtidssäker lösning”. Fiber ger möjlighet till enorm kapacitet; möjlighet att distribuera tv och andra bandbreddskrävande och realtidsberoende tjänster; möjlighet att hyra ut fiber till Telias telestation; möjlighet att erbjuda fiberanslutning direkt till företag och hushåll i området.

Hudiksvalls Tidning uppmärksammar Långvinds krav i en artikel 28/11 2006 under rubriken ”Lång väntan på bredband i Långvind”.
Tillbaka