Skoterförbud på öarna?

2006-11-26 23:05:43

Länsstyrelsen funderar på att förbjuda nöjesåkning med snöskoter på öarna.
Gävle kommun införde den 14 oktober 2006 förbud mot nöjesåkning med snöskoter på öarna i Gävlebukten. Bakgrunden var oron över skador på naturen.

Nu vill länsstyrelsen höra vad de tre kustkommunerna i Hälsingland tycker om skoteråkande på öarna i skärgården. Behövs det ett generellt förbud för samtliga öar i länet, som fallet är i Norrbotten, eller inte?

Frågan är ny i hälsingekommunerna.

– Vi har inte fått in några klagomål och ser inte skoteråkningen som något jättebekymmer, säger Mats Axbrink på Norrhälsinge miljökontor, som är gemensamt för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, till Hudiksvalls Tidning 21/11 2006.

— Vi har inte diskuterat frågan tidigare, säger miljöinspektör Margareta Öhrn-Liljedahl i Söderhamns kommun till Hälsinge Kuriren 22/11.

Det ser alltså inte ut som om ett skoterförbud skulle vara aktuellt längs hälsingekusten. Men frågan finns nu på dagordningen.
Tillbaka