Taxi för en bussbiljett

2006-11-19 23:39:52

Åretruntboende i Långvind kan åka taxi till Enånger till bussbiljettspris.
X-trafik har ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken, Flextrafiken. Den gör det möjligt att åka taxi till närmaste busshållplats. Resenären betalar vanligen samma pris som för en bussbiljett.

Denna så kallade anropsstyrda trafik finns sedan flera år men är föga känd. I Hudiksvalls kommun omfattar flextrafiken cirka 50 orter och byar, enligt X-trafiks tidning ”Resa”.

En flextrafikresa måste alltid förbeställas. Flextrafiken följer bestämda resrutter och tider. Vanligen sker trafiken med taxi.

Regler och biljettkostnader skiljer sig mellan kommunerna. Fullständig information om villkoren finns på www.x-trafik.se/tidtabeller/flextrafik.asp eller hos trafikupplysningen på telefon 0771- 910 109.

I Hudiksvall kostar en flextrafikresa till eller från Långvind vad man betalar för en bussbiljett.

Telefon till Flextrafikens beställningscentral, som är gemensam för hela Gävleborgs län, är 020-49 79 39.
Tillbaka