Sämre plogning i Långvind

2006-11-14 14:40:04

Vägverket sänker ambitionsnivån för plogning av vägen till Långvindsbruk.
Långvindsvägen från E 4:an till Långvindsbruk – väg 673 i officiella sammanhang – har lägsta prioritet när Vägverket plogar.

Denna vinter sänker Vägverket ambitionsnivån ytterligare. Tidigare lovade Vägverket att ploga inom 6–7 timmar. Nu säger Vägverket i sin tidning ”Vintergatan”: ”Körbanan ska vara plogad 6–8 timmar efter det har slutat snöa”. Nu vill Vägverket alltså ha ytterligare en timma på sig.

Vägverket delar in de allmänna vägarna i fem standardklasser, som styr plogning, halkbekämpning och annan vinterväghållning.

Högsta prio har ett fåtal huvudvägar, till exempel E 4:an upp till Enånger. Lägsta prioritet, med plogning först efter 6–8 timmar, har ett relativt litet antal småvägar, bland annat väg 673.

Vägverket har följande klassning av vägar för plogning och halkbekämpning:
- Röd väg, snö- och isfri körbana inom 2 timmar
- Orange väg, snö- och isfri körbana inom 3–4 timmar
- Grön väg, snö- och isfri körbana inom 4–5 timmar
- Blå väg, plogad körbana inom 5–6 timmar
- Grå väg, plogad körbana inom 6–8 timmar

All plogning och halkbekämpning räknas från när det har slutat snöa. Vägverket reserverar sig också för att det inte kan garantera snö- och isfri väg, när temperaturen sjunker under sex minusgrader.

Aktuell status på vägar och vinterväghållning finns på www.vv.se.

Det går också bra att ringa på telefon 0278-61 15 55 för aktuell information om plogning, sandning och vägunderhåll i övrigt inom driftområde Bollnäs. Hit hör bland annat väg 673 och E 4:an Enånger–Bergby.

Mer information om väghållning på Vägverkets vägar och enskilda vägar i Långvind finns på Långvinds webbplats; klicka på vänsterfliken ”Infrastruktur” och därefter på ”Vägar”.
Tillbaka