Havsreservat på gång

2006-11-13 23:52:17

Havsmiljön utanför Långvind är så unik att den kan bli naturreservat.
I havet utanför Hälsinge- och Gästrikekusten finns världsunika växt- och djurarter. Det bräckta vattnet ger speciella levnadsbetingelser.

Länsstyrelsen i Gävleborg har ett flerårigt projekt för inventering av havsbottnar. Den omfattar både mjuka havsbottnar i grunda vikar och hårda bottnar längre ut till havs.

2007 ska länsstyrelsen ha tillräckligt med underlag för en ansökan till Naturvårdsverket om att bilda marina naturreservat i Gävleborgs län. Områdena som länsstyrelsen har inventerat i Hälsingland är Långvind, Tupparna, Gran, norra Hornslandskusten, Kalvarna och södra Storjungfrun samt i Gästrikland Sörsundet och Gåsholma.

Utanför Långvind finns stora bestånd av blåstång och smaltång. Det förra är tecken på ett rent vatten, berättar Hudiksvalls Tidning och Hälsinge Kuriren i ett reportage 11/11 2006 med rubriken ”Går till botten med marin natur”.

Enligt Sveriges miljömål ska 14 marinreservat inrättas före år 2009. Länsstyrelsen i Gävle pekar på minst 20 kustnära områden i länet som behöver skydd. Några av dem ingår i Natura 2000.

Sannolikt blir det ett eller flera marina naturreservat i Gävleborg, med områden både till lands och havs.

– Om ett område blir naturreservat blir det troligen muddringsförbud i vikarna och restriktioner mot vattenskoter och för skogsbruket i området, säger Maria Lundmark på länsstyrelsen till HT och HK.
Tillbaka