800 kronor för elavbrott

2006-11-07 09:42:12

Alla Långvindsbor får minst 800 kronor tillbaka på elräkningen.
Förra veckans elavbrott i Långvind varade i cirka 20 timmar. Elnätsbolag är enligt lag skyldigt att betala avbrottsersättning.

Långvind.se har kontrollerat med elnätsbolaget Fortum vilken ersättning enskild abonnent får vid elavbrottet i Långvind.

Vid avbrott på 12–24 timmar betalar nätbolaget en ersättning på 12,5 procent av elnätskostnaden under ett år. Lägsta belopp är dock 800 kronor. Det innebär att de flesta fritidshusägare får högre ersättning än 12,5 procent.

– Vi betalar genom avdrag på kommande nätfaktura inom en till sex månader, säger Marianne Hansson på Fortum kundservice till Långvind.se.

– Om ni inte hört något från Fortum inom sex månader, kontakta oss, lägger hon till.

Fortum har registrerat att hela fritidsområdet var utan el under nästan ett dygn. Därför behöver inte enskild abonnent göra någon anmälan om elavbrott till Fortum. Totalt finns 313 hus med elmätare i Långvinds fritidsområde.

Det kan även gå att få ersättning för andra kostnader som elavbrottet orsakat, till exempel förstörda livsmedel, förfrysningar i huset eller resor med anledning av elavbrottet. Men då måste abonnenten skicka in specifikt skadeståndskrav, som Fortum sedan prövar.

Elnätskostnaden är avgiften man betalar till nätägaren Fortum. Den består av ett fast del, på elräkningen kallad ”abonnemang”, och en rörlig del, kallad ”elöverföring”. Den senare varierar med hur mycket el man förbrukar.
Tillbaka