Gamla bilder på webben

2006-11-01 22:35:23

Gamla bilder från Långvind finns på www.sockenbilder.se/langvind.
Bakom webbplatsen står projektet Sockenbilder med en särskild avdelning för Enångers socken. Den arbetar med insamling, digitalisering och identifiering av gamla bilder från Bölan, Borka, Långvindsbruk, Enånger och andra delar av Enångers socken.

En av drivkrafterna bakom projektet är Hans Ekbrink, Långvindsbruk. Han har nu sett till att det finns en speciell webbavdelning med bilder från Långvind.

– Ännu är bara ett fåtal bilder utlagda, men fler kommer, säger Hans Ekbrink till Långvind.se.
Tillbaka