Jungfrukust med Långvind

2005-04-03 16:52:55

Länsstyrelsen vill utveckla turism och kommunikation längs Jungfrukusten, hälsinge- och gästrikekusten.
Länsstyrelsen har beviljat projekt Jungfrukusten ett stöd på 226 000 kronor för 2005–2006. Målet för projektet är att marknadsföra länets kustområde och göra det mer tillgängligt för turister och andra besökande.

För att projektet ska bli verklighet måste länets fyra kustkommuner satsa egna pengar. Söderhamn har redan anslagit 50 000 kronor.

Ett tidigare projekt Jungfrukusten innefattade en kustväg från Skärså via Långvind och vidare norrut.
Tillbaka