Träd till Svartsundsrännan

2006-10-14 22:05:26

I dag fick Svartsundsrännan sin första omgång nya träd.
Arbetet med Svartsundsrännan i norra Söderhamns skärgård går vidare. I dag planterade trettiotalet frivilliga cirka 100 lövträd längs rännan.

Arbetet gick smidigt, eftersom planteringen hade förberetts i augusti–september. Då grävde personal från Yrkeshuset gropar och körde ut jord, gödsel och sand.

I vinter fortsätter arbetet med att återställa Svartsundsrännan, nu med muddring av den norra anslutningen. Här ska 1 800 kubikmeter lera och sand bort, för att öka djupet till cirka två meter.

Våren 2007 ska man plantera ytterligare cirka 200 träd och buskar längs Svartsundsrännan. Målet är att göra slänterna mot rännan lika gröna och lummiga som de var innan rännan grävdes upp.
Tillbaka