Bergkross för vägavslut

2006-10-12 22:13:47

Långvindsbor får gratis bergkross för att jämna ut höga asfalteringskanter.
I augusti fick sex stigar i Långvinds fritidsområde ny asfalt. Asfalteringen har på sina ställen lämnat höga asfalteringskanterna mot tomter längs vägen.

Den som vill jämna ut asfalteringskanterna med bergkross, kan gratis hämta det på Kråknäsparkeringen.
Tillbaka