Vattenstopp 16 oktober

2006-10-05 22:27:29

I år stängs sommarvattnet av en vecka senare än vanligt, 16 oktober.
Sommarvattnet i Långvinds fritidsområde brukar stängas av andra måndagen i oktober. Årets utdragna brittsommarväder har gjort att samfällighetsföreningen har skjutit på avstängningen till tredje måndagen i oktober.

Den 16 oktober stänger föreningen av sommarvattnet. Den som har sommarvatten måste följa instruktionen i utskickat medlemsinformation eller på webbplatsen; klicka på vänsterfliken ”Infrastruktur” och läs vidare under rubriken ”Vatten”.

Avtappning av sommarvatten sker genom blåsning med tryckluft. Föreningens entreprenör påbörjar detta arbete den 17 oktober. När avtappning skett, annonseras detta på föreningens anslagstavla och webbplats.

Risk finns att vatten från servisledning, som ansluter enskilt hus till samfällighetens stamledning, kan rinna ut i stamledningen. Där kan vattnet frysa och orsaka skada på det gemensamma vattennätet – om inte enskild husägare har tappat av sitt vatten före vattenavstängningen. Därför måste servisventilerna vid tomtgräns (kranen vid vägen) stängas före 16 oktober.
Tillbaka