Ytterligare bryggplatser?

2006-10-03 23:40:53

Det kan bli aktuellt att bygga ut småbåtshamnen i Saltpannan.
Trycket på hamnarna i Långvinds fritidsområde är stort, trots tillkomsten av en ny hamn i Svensviken för två år sedan. Nu finns det fyra hamnar i fritidsområdet – Saltpannan, Dragösviken, Korsholmen och Svensviken. Trots det är efterfrågan på bryggplatser större än tillgången.

Endast hamnen i Saltpannan är samfällighetsföreningens ansvar. På senaste styrelsemötet fick hamnansvarig i uppdrag att ta fram förslag på en bryggutbyggnad.

Tanken är att bygga på en vinkelrät brygga längst ut på den högra bryggan. Om detta blir verklighet återstår att se. Men nu ska i alla fall föreningsstyrelsen gå till botten med frågan om ytterligare bryggplatser.
Tillbaka