Kråknässtuga till föreningen

2004-09-04 08:16:22

Samfällighetsföreningen har köpt stugan på Kråknäs.
Långvinds samfällighetsförening har förvärvat den gamla stugan vid stranden på Kråknäs. Denna stuga, kallad Märta Ekebrinks stuga, står på mark som förra ägaren arrenderade av föreningen.

Vad stugan ska användas till är ännu inte klart. Styrelsen har inspekterat huset och funnit att det är i gott skick, även om det är i behov av en del yttre underhåll.
Tillbaka