Telefon för plogning

2005-03-12 18:00:08

Snöröjningen i Långvind är uppdelad på tre parter. Nu finns telefonnummer till dem som beställer plogning och sandning.
I Långvinds fritidsområde ansvarar Långvinds skog AB för plogning och sandning. Föreningens tillsynsman, Svante Backman, beställer plogning och sandning när det är påkallat. Om han är borta träder ordförande Björn Bergström in i beställarrollen. Backman finns på telefon 0650-820 19 och mobil 0705-83 85 69, Bergström på 0650-820 00 respektive 070-646 03 38.

Snäckenvägens samfällighetsförening köper snöröjning, sandning och sommarunderhåll från Långvinds skog AB. Beställare är Mats Persson, telefon 0650-810 60 och mobil 070-597 11 16.

Långvindsvägen från E 4 till Långvindsbruk är allmän väg. Väg 673 har ”lägsta standardklass”, vilket innebär att Vägverket lovar att ”plogbilen kommer inom sex timmar efter det att snöfallet slutat”. Vägverkets entreprenör för plogning och sandning av väg 673 är Bodins åkeri i Enånger. Information om plogning, sandning och vägunderhåll i övrigt går att få via telefon 0278-61 15 55.
Tillbaka