Bra vatten i Långvind

2006-08-02 14:17:49

Dricksvattnet i fritidsområdet är bra, visar årets första vattenanalys.
Enligt vattenanalysen är mikroorganismerna få i vattenverket i Långvinds samfällighetsförening, 140 cfu per ml (220 i förra mätningen).

Det finns inga mätbara mängder av koliforma bakterier, mindre än 1 cfu per 100 ml vatten (1 cfu i förra mätningen). Samma sak gäller för E-coli-bakterier, som är mindre än 1 cfu per 100 ml vatten (oförändrat sedan förra mätningen).

Alla mätvärden ligger under gränsvärdet för tjänligt vatten.

– Vi har ett bra vatten i Långvind, summerar Eric Markgren, vattenansvarig inom samfälligheten.

För den mer intresserade kan vi informera att vattnet har låg turbiditet, grumlighet, 4,5 FNU (5,4 i förra mätningen) och är fritt från lukt (oförändrat sedan förra mätningen). Vattnet har en konduktivitet, elektrisk ledarförmåga, på 14 mS per meter (15).

Vattnet har ett pH-värde på 8,1 (7,5 i förra mätningen), en basiskhet, alkalinitet HCO3, på 93 mg per liter (82) och en hårdhet mätt i tyska grader på 3,7 grader dH (3,6). Sammantaget är vattnet mjukt.

Mineralanalysen ger följande värden i milligram per liter vatten (inom parentes förra mätningen):
- ammonium: 0,12 (0,12)
- ammoniumkväve: 0,095
- fluorid: 0,39 (0,38)
- fosfat: 0,022 (0,006)
- fosfatfosfor: 0,008
- järn: 0,5 (0,48)
- kalcium: 14 (18)
- kalium: 1,3 (1,2)
- klorid: 2,1 (3)
- koppar: mindre än 0,01 (mindre än 0,01)
- magnesium: 7,5 (4,8)
- mangan: 0,079 (0,14)
- natrium: 3,3 (5,5)
- nitrat: mindre än 2,2 (oförändrat)
- nitratkväve: mindre än 0,5 (oförändrat)
- nitrit: 0,006 (0,007)
- nitritkväve: 0,002
- sulfat: mindre än 1 (2,1)

Vattenprovet togs den 11 juli 2006 klockan 8:30 och analyserades knappt 14 timmar senare på Alcontrol Laboratories i Umeå.

Laboratoriets slutsats om vattenkvaliteten är, som det heter på socialstyrelsens rapportprosa: ”vattnet bedöms som tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt p.g.a färg, järn, turbiditet”.

Järnhalten är något hög, vilket ger viss färg och grumlighet (turbiditet), men halten är fortfarande en bra bit under gränsvärdet.
Tillbaka