Stämmoprotokollet klart

2006-07-25 20:45:26

Nu är protokollet från stämman med Långvinds samfällighetsförening klart.
Protokollet finns både på föreningens anslagstavla vid Sommarbutiken och på webbplatsen Långvind.se under ”Föreningen”, klicka vidare på ”Stämmoprotokoll: 2006”.
Tillbaka