Gratis grus för medlemmar

2005-03-06 13:44:56

Föreningsmedlemmar kan hämta väggrus vid Kråknäsparkeringen.
Vid återvinningsstationen på Kråknäsparkeringen finns grus, som biter bättre på isiga vägar och uppfarter än vanlig sand. Medlemmar i Långvinds samfällighetsförening får gratis hämta grus.

Ansvarig för grushanteringen – liksom för att beställa snöröjning och sandning av vägar och stigar i fritidsområdet – är föreningens tillsynsman, Svante Backman, tel 0650-820 19.
Tillbaka