Höjd avgift i Långvind

2006-07-17 12:27:57

Långvinds samfällighetsförening höjer avgiften med 600 kronor.
I år fick styrelsen med sig årsstämman den 16 juli på förslaget att kraftigt höja avgiften för vägar och grönområden i etapp 1 (Långvind).

Avgiften går till gemensamhetsanläggning 2 och är öronmärkt för vägupprustning. Detta betyder att asfaltsvägarna i Långvind blir upprustade i två omgångar, sommaren 2006 och 2007.

År 2005 sa stämman nej till en höjning på 800 kronor för att rusta vägarna; höjningen blev istället 210 kronor. Efter årets stämma slutade avgiftshöjningen för de två åren på strax över vad styrelsen önskade 2005, 810 kronor.

För övriga tomtägare är avgiften oförändrad.

Stämman 2006 fastställer avgifterna för nästa verksamhetsår, som börjar den 1 maj 2007.

Avgift verksamhetsåret 2007–08 för tomtägare i Långvind (etapp 1) är: bebyggd tomt 2 300 kronor; obebyggd tomt 380 kronor; tillägg för tomt med vintervatten 260 kronor.

Avgift för tomtägare på Korsholmen (etapp 2) är: bebyggd tomt 1 750 kronor; obebyggd tomt 370 kronor; ej avstyckad tomt ägd av Elisabeth Widmer-Morath 6 kronor.
Tillbaka