Vägstyrelse omvald

2006-07-13 00:29:27

Snäckenvägens vägsamfällighet omvalde på årsmötet sin styrelse.
Snäckenvägens samfällighetsförening, som ansvarar för vägen från Långvindsbruk till Korsholmen, har haft årsmöte. Den 19 juni 2006 valde årsmötet ny styrelse.

Mats Persson blev omvald till ordförande och Eivor Lilja till ledamot på två år. Årsmötet 2005 valde Björn Bergström och Bernt Söderman till ledamöter på två år.

Stämman omvalde två suppleanter, Ann-Mari Westlin och Hans Tjärnström.

Revisorer blev än en gång Harry Lilja med Eric Markgren som suppleant och Carl Erik Tottie med Lars Tottie som suppleant, de två senare valda 2005 på två år.

Årsmötet beslutade att inte tillsätta någon valberedning.

Liksom 2005 beslutade årsmötet att arvodet till ordförande, sekreterare och kassör är 2 300 kronor per person. Alla ledamöter och tjänstgörande suppleanter får oförändrat ett sammanträdesarvode på 700 kronor per möte. Revisorer får ett arvode på 700 kronor per person för utförd revision. Bilersättning utgår med 1,80 kronor per kilometer.

Vägföreningen fattade inga beslut på årsmötet om Snäckenvägens underhåll.
Tillbaka