Makt åt årsstämman

2006-07-10 21:58:50

Gävleborgs största samfällighet håller stämma i Långvindsbruk 16 juli 2006.
Varje årsstämma med Långvinds samfällighetsförening är som en forna tiders kommunalstämma: Den som kommer på stämman utövar sin demokratiska makt på plats, utan ombud och byråkratiska hinder.

Långvinds samfällighetsförening har 439 delägande fastigheter. Det gör den till Gävleborgs och sannolikt också Norrlands största samfällighet för ett fritidshusdominerat område.

Antalet bebyggda fastigheter i Långvind växer stadigt, under det senaste året med sju stycken. På årets stämma uppgår de till 318 (föregående år 311). Av dessa finns 286 (280) i Långvind, etapp 1, och 32 (31) på Korsholmen, etapp 2.

De obebygda fastigheterna är 121 stycken, 54 i Långvind och 67 på Korsholmen. Till detta kommer 209 planlagda men inte avstyckade tomter på Korsholmen.

Långvinds samfällighetsförening är stor, mätt i både antal fastigheter, antal gemensamhetsanläggningar och anläggningarnas omfattning. Nästa års förslag till budget, som årets stämma ska ta ställning till, omsluter intäkter på 796 044 kronor (föregående år 783 204 kronor).

Årsstämman beslutar inte bara om avgifter och budget. Den väljer också styrelse och revisorer, behandlar styrelseförslag och motioner, utser valberedning och dryftar andra gemensamma angelägenheter.

Det finns alltså många skäl för den som äger fastighet i Långvind, att bege sig till ”kommunalstämman”. I år är stämman i Kolhuset, Långvindsbruk, söndagen den 16 juli klockan 15.
Tillbaka