Nattåg till Långvind

2006-07-10 01:01:07

Nu har nattågen åter börjat trafikera Söderhamn och Hudiksvall.
Connex Norrlandståg har under ett och ett halvt år gått via Norra stambanan – det vill säga över Bollnäs och Ånge – till övre Norrland.

Sedan den 18 juni 2006 går åter nattågen till Norrland via Ostkustbanan och Hälsingekusten. Connex tåg går på sträckan Göteborg–Stockholm–Gävle–Sundsvall–Umeå–Luleå.

Omläggningen innebär att det åter finns nattåg till järnvätgsstationerna närmast Långvind, Söderhamn och Hudiksvall.

Avgångstiderna norrut är:
Stockholm: 17.00 och 21.58
Söderhamn: 19.53 och 00.53
Hudiskvall: 20.32 och 01.29

Avgångstiderna söderut är:
Hudiksvall: 05.26 och 08.46
Söderhamn: 06.01 och 09.31
Stockholm: 09.03 och 12.02
Tillbaka