Vattenskoter bara i farled

2006-07-08 21:10:55

Vattenskoter är förbjuden i Långvinds farvatten och får bara köras i farled.
Vattenskoter får i Gävleborgs län bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. I andra vatten är vattenskoter bara tillåten om länsstyrelsen har beviljat särskilt tillstånd.

Länsstyrelsen beslutade 2006 att det får vara högst 600 meter från platsen där man sätter vattenskotern i sjön till vattenskoterfarled, att man måste välja kortaste vägen till vattenskoterleden och att högsta hastighet är åtta knop. Dessutom är det förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

I farvattnen utanför Långvind finns följande farleder för vattenskoter: farlederna 635 Otterhällan–Vitgrundet, 639 Kråksundet–Enbärsskär och 640 Iggesund–Agön.

1993 införde Sverige restriktiva regler för vattenskoter; den fick bara köras på platser med särskilt tillstånd. EU gav dock Sverige bakläxa.

2004 ändrade Sverige reglerna, så det nu är tillåtet att köra med vattenskoter i allmänna farleder.

Definitionen på vattenskoter är att farkosten är kortare än fyra meter, driven med vattenjetaggregat och utformad så att en eller flera personer kan sitta, stå eller stå på knä i farkosten. I en båt kan personer bara sitta eller stå i farkosten.

– I Sverige är reglerna för vattenskoter restriktiva, säger Rolf Bergström på länsstyrelsens naturenhet till Hudiksvalls Tidning (3/7).
Tillbaka