Verksamhetsberättelsen klar

2006-07-06 19:44:47

Långvindsbrevet har kommit ut med stämmohandlingarna. På webben finns verksamhetsberättelsen.
Samfällighetsföreningens övriga handlingar till årsstämman finns tyvärr inte tillgängliga på webben, eftersom dessa inte finns i elektronisk form.

Förvaltningsberättelsen för 2005, som sträcker sig till verksamhetsårets slut 30 april 2006, finns under vänsterfliken ”Föreningen”. Klicka därefter på ”Förvaltningsberättelse” och sedan på ”2005”.

Här finns också de föregående fyra årens förvaltningsberättelser.
Tillbaka