Nya i Långvinds styrelse?

2006-07-03 22:14:49

Två nya ledamöter och suppleanter i styrelsen, föreslår valberedningen.
Valberedningen för Långvinds samfällighetsförening föreslår, via sammankallande Kurt Jansson, följande personer till styrelse och revisorer 2006–2007:

Ordförande: Björn Bergström, omval som ordförande på ett år och styrelseledamot på två år.

Styrelseledamöter på två år: Svante Backman och Ulf Hillström, båda nyval och tidigare suppleanter.

Styrelseledamöter med ett år kvar på mandatperioden: Peter Anderzén, Dagmar Thullberg, Lennart Sundberg och Jörgen Bengtson.

Styrelsesuppleanter på två år: Rolf Eriksson, Falkstigen 1, och Britta Englund, Svensviksvägen 8, båda nyval.

Styrelsesuppleanter på ett år: Margaretha Holmgren, Lena Eriksson och Owe Tollbring, samtliga omval.

Revisorer: Håkan Granath och Helene Olsson, båda omval.

Revisorssuppleanter: Marcela Arosenius, omval, och Annette Björkman, Byhedsstigen 15, nyval.
Tillbaka