Oklart med E 4-motorväg

2006-06-29 11:03:17

Regeringen har avsatt 705 miljoner för motorväg Enånger–Hudiksvall, men pengarna räcker inte till motorväg.
Om det bara blir 705 miljoner kronor till den nya E 4-sträckningen, blir den sannolikt en så kallad trefältsväg (2+1-väg) – med omväxlande ett och två körfält i vardera riktning – istället för en fyrfältsväg (motorväg).

– Som jag ser det blir det en 2+1-väg med mitträcke. Men om vi skulle klara en fyrfältsväg inom befintliga ramar skulle det förstås vara bra, säger Bo Sjödin, ställföreträdande vägdirektör på Vägverket Region Mitt till Hudiksvalls Tidning (28/6).

Regeringen tog det avgörande beslutet om ny E 4 den 20 juni. Arbetsplanen är klar för hela sträckningen utom en kortare delsträcka. Vägverket är igång med upphandlingen.

Därmed verkar alla beslut att vara på plats för att få byggstart av den ny E 4:an. Byggstarten blir först andra halvåret 2007, enligt Vägverkets Bo Sjödin. Något byggstart under 2006 eller första halvåret 2007, vilket regeringen talat om, blir det alltså inte.

– Vi vill att den befintliga motorvägen som nu går mellan Söderhamn och Enånger ska fortsätta, sa infrastrukturminister Ulrica Messing till Hudiksvalls Tidning och Hälsinge Kuriren (21/6), när regeringsbeslutet kom.

Nu verkar det synnerligen tveksamt om pengarna räcker till en fyrfältsväg av samma typ som befintlig motorväg Söderhamn–Enånger. Ännu en gång är därmed en trefältsväg huvudalternativet.

Fyrfältsvägen är cirka 70 miljoner kronor dyrare, enligt Vägverket.

Regeringsbeslutet kom efter massiva protester och påtryckningar från kommuner, näringsliv och enskilda i Gävleborg och Västernorrland för att få en ny E 4:a och en sådan med motorvägsstandard. Ett tag såg det nämligen ut som om den nya E 4:an, vilken från början hade utlovad byggstart 2002, skulle komma igång först 2013.

– Jag kan inte se något som kan försena bygget, sa Messing till de två hälsingetidningarna 21/6.

Det verkar alltså klart att det blir en ny europaväg med mitträcke eller rejält separerade körfält, men synnerligen osäkert om det blir motorväg.

När nya E 4:an blir klar, får Långvind utmärkta vägförbindelser både från norr och söder, oberoende av om det blir en tre- eller fyrfältsväg.
Tillbaka