Besked om trädfällning

2006-06-17 11:44:33

Skogsansvarig i Långvind avgör om medlem får ta ner träd utanför tomten.
Den som vill ta ner träd på mark som hör till Långvinds samfällighetsförening, kan få tillåtelse att göra det av skogsansvarig i samfälligheten. Det är förbjudet för enskild att fälla träd utanför den egna tomten utan tillstånd från föreningen.

Samfällighetsföreningen har beslutat att låta skogsansvarig ta den här typen av beslut på egen hand.

Skogsansvarig är Owe Tollbring. Han finns på telefon 0175-600 68 och 070-962 53 49.
Tillbaka