Saltpannavägen åtgärdad

2005-02-12 12:02:47

Reparationerna och asfalteringen av Saltpannavägen är nu klara. Vägentreprenören tog bort stora stenar i vägbanan i Saltpannabacken!
Vägen från sommarbutiken till båthamnen i Saltpannan har fått en välbehövlig renovering. Eftersatta vägdelar är åtgärdade.

Samfällighetens styrelse beslutade på sitt möte i februari 2005 att avvakta med farthinder på Saltpannavägen. Tanken var annars att spika fast sandfyllda brandslangar över vägen, som skulle tvinga fortkörare att sänka farten.

Nu väljer styrelsen en mjukare väg med skyltar och vädjanden om bättre trafikvett.
Tillbaka