Skogsavverkning enligt plan

2005-02-07 07:18:37

I februari startar årets avverkning i Långvind. Den som vill ha avverkningshjälp på egna tomten, anmäl det till skogsansvarige eller ordförande senast 15 februari!
Stormkatastrofen i södra Sverige påverkar inte avverkningen i Långvinds fritidsområde. Holmen skog Iggesund kommer som planerat, trots att företaget skickat flera stora skogsmaskiner till stormdrabbade Sydsverige.

Liksom vintern 1994 är det varsam parkgallring som gäller i Långvinds känsliga marker.

– Vi kommer att avverka betydligt mer i år än förra året och även få in mer pengar till föreningen, säger Owe Tollbring, skogsansvarig i Långvinds samfällighetsförening.

Holmen skog börjar med slyröjning för hand. Sedan tar skogsmaskinerna över.

Den som vill ha hjälp med att ta ner träd på egen tomt, måste snarast väda sig till Owe Tollbring (mobil 070-962 53 49 ) eller ordförande Björn Bergström (mobil 070-646 03 38). Efter den 15 februari går det inte längre att boka avverkning.

Det blir inte på något sätt avverkningsstopp i Hälsingland som helhet på grund av stormen i södra Sverige. Virket som dominerar här är tall, där den lokala efterfrågan är hög. Prispressen från stormfälld gran i söder blir också måttlig.

– För vår del räknar vi med en marginell nedgång i pris, säger Owe Tollbring.
Tillbaka