Plus i Långvindskassan

2006-05-27 16:34:56

Samfällighetsföreningen går med överskott och har rejält plus i kassan.
Långvinds samfällighetsförening redovisar i sitt preliminära bokslut för 2005–06 ett överskott på 133 235 kronor. Det rapporterade föreningens kassör, Peter Anderzén, på styrelsemötet den 27 maj 2006.

Resultatet för verksamhetsåret, som slutade den 30 april 2006, blir därmed betydligt bättre än det budgeterade överskottet på 55 000 kronor. Förklaringen är att föreningen inte har genomfört den omfattande muddring av hamnen i Saltpannan som planerades.

Föreningens verksamhet är uppdelad på fyra delar, så kallade gemensamhetsanläggningar (GA).

Av dessa går gemensamhetsanläggning 5 (GA 5) – som omfattar allt utom vägar, vattenledningar och vattenverk – med ett rejält överskott, 93 314 kronor. GA 5 har under många år gått med underskott, men nu är det rätsida på ekonomin.

Vattenverket (GA 4) redovisar ett överskott på 14 997 kronor.

Vägar och vattenledningar på Korsholmen (GA 3) har ett underskott på 8 604 kronor.

Vägar och vattenledningar i Långvind (GA 2) har ett överskott på 33 528 kronor.

Samfällighetsföreningen är stadd vid god kassa. Totalt har föreningen 414 000 kronor i tillgångar. Fördelningen på de olika gemensamhetsanläggningarna är: GA 2 har ett balanserat överskott på 461 000 kronor, GA 3 +67 000 kronor, GA 4 +236 000 kronor och GA 5 -350 000 kronor.

Den samlade ekonomiska redovisningen skicka till medlemmarna i slutet av juni.
Tillbaka